Chính sách bảo mật

Tất cả các Chính sách có thể được cập nhật theo thời gian. Vui lòng truy cập trang này định kỳ để biết các phiên bản Chính sách mới nhất của chúng tôi. Các chính sách hiện tại có hiệu lực hồi tố.

       truyền thông

Khi bạn truy cập Click-da-click.com hoặc gửi e-mail cho chúng tôi, bạn đang liên lạc với chúng tôi. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc các thông tin liên lạc đó phải được lập thành văn bản.

Kể từ năm 2013, chúng tôi chưa bao giờ bị bên thứ ba yêu cầu mua hoặc bán danh sách khách hàng của mình. Có những công ty tập hợp danh sách lại với nhau, nhưng công việc của chúng tôi là giúp bạn sửa máy in của mình, chứ không phải kiếm tiền từ việc bán danh sách mà chúng tôi trân trọng. Chúng tôi cũng không gửi thư rác, chỉ vì bạn đặt hàng từ chúng tôi, không cho phép chúng tôi gửi cho bạn vô số email. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được hóa đơn qua email cho hồ sơ của mình.

       bản quyền

Tất cả nội dung có trên trang web này, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng nút, hình ảnh, đoạn âm thanh, tải xuống kỹ thuật số, tổng hợp dữ liệu và phần mềm, là tài sản của Click-da-click.com hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó và được bảo vệ bởi Hồng Kông và luật bản quyền quốc tế. Việc tổng hợp tất cả nội dung trên trang web này là tài sản độc quyền của Click-da-click.com và được bảo vệ bởi H.K. và luật bản quyền quốc tế. Tất cả phần mềm được sử dụng trên trang web này là tài sản của Click-da-click.com hoặc các nhà cung cấp phần mềm của Click-da-click.com và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế và Hồng Kông.


       Tài khoản của bạn

Nếu bạn sử dụng trang web này, bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình cũng như hạn chế quyền truy cập vào máy tính của mình và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của mình. Click-da-click.com bán sản phẩm cho trẻ em, nhưng nó bán cho người lớn, những người có thể mua bằng thẻ tín dụng. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng Click-da-click.com khi có sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ. Click-da-click.com và các chi nhánh của nó có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung hoặc hủy đơn đặt hàng theo quyết định riêng của họ.

Khách truy cập có thể đăng đánh giá, nhận xét và nội dung khác cũng như gửi đề xuất, ý tưởng, nhận xét, câu hỏi hoặc thông tin khác, miễn là nội dung đó không bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc mặt khác gây tổn hại cho bên thứ ba hoặc có thể bị phản đối và không bao gồm hoặc chứa vi-rút phần mềm, vận động chính trị, chào mời thương mại. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả mạo, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác là đánh lừa nguồn gốc của nội dung. Click-da-click.com có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa hoặc chỉnh sửa nội dung đó, nhưng không thường xuyên xem xét nội dung đã đăng. Nếu bạn đăng nội dung hoặc gửi tài liệu và trừ khi chúng tôi có chỉ định khác, bạn cấp cho Click-da-click.com và các chi nhánh của Click-da-click.com và các chi nhánh của nó quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy bỏ và hoàn toàn có thể cấp phép phụ để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các sản phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị nội dung đó trên toàn thế giới bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Bạn cấp cho Click-da-click.com và các chi nhánh cũng như người được cấp phép phụ của nó quyền sử dụng tên mà bạn gửi liên quan đến nội dung đó, nếu họ chọn. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà bạn đăng rằng nội dung đó là chính xác rằng việc sử dụng nội dung bạn cung cấp không vi phạm chính sách này và sẽ không gây thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và rằng bạn sẽ bồi thường cho Click-da-click.com hoặc các chi nhánh của nó đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ nội dung bạn cung cấp. Click-da-click.com có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào. Click-da-click.com không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng tải.